TERMENI ȘI CONDIȚII PRIVIND UTILIZAREA WEBSITE-ULUI NOSTRU

Bine ați venit pe website-ul www.policardinalmed.ro!

Prin accesarea, parcurgerea, utilizarea acestui website de către dumneavoastră, acceptați necondiționat condițiile generale de acces și utilizare a website-ului www.policardinalmed.ro detaliate mai jos în (”Termeni și Condiții”) precum și respectarea tuturor legilor aplicabile.

Acest document stabilește termenii și condițiile în care poate fi utilizat website-ul www.policardinalmed.ro și implicit modalitatea de achiziționare a produselor comercializate, astfel încât vă rugăm să parcurgeți acest material cu atenție.

Website-ul, serviciile și conținutul www.policardinalmed.ro vă sunt oferite condiționat de acceptarea dvs. fără nicio modificare, a condițiilor din prezentul acord.

Prin utilizarea website-ului, indicați că ați înțeles și acceptați să respectați “Termenii și Condițiile” noastre. Poli Cardinal Med poate revizui acest document oricând, prin actualizarea acestei pagini, fără a avea obligația notificării dumneavoastră în acest sens. Vă recomandăm să vizitați această pagină periodic, pentru a citi “Termenii și Condițiile”, deoarece acest document vă obligă legal. Folosirea în continuare a serviciilor website-ului www.policardinalmed.ro reprezintă acceptarea modificărilor aduse prezentului acord, periodic.

Prezenții termeni și condiții creează un contract între dvs. și Poli Cardinal Med (”Contractul”). Vă recomandăm să citiți cu atenție prezentul Contract și să faceți click pe ”de acord” pentru a confirma înțelegerea și acceptarea prezentului Contract.

Prezentul Contract guvernează utilizarea serviciilor oferite de Poli Cardinal Med, servicii, prin care dvs., puteți: achiziționa, obține serviciile și bunurile oferite de Poli Cardinal Med.

Pentru utilizarea serviciilor noastre, aveți nevoie de un dispozitiv cu acces la internet; cu privire la componentele hardware și software, acestea trebuie să fie compatibile (recomandarea noastră este de a avea și în unele cazuri, chiar este obligatorie, ultima versiune); cu privire la accesul la internet, acesta poate implica anumite costuri din partea dumneavoastră.

Performanța, optimizarea serviciilor oferite de Poli Cardinal Med poate fi afectată și chiar influențată de factorii de mai sus.

1. Definiții

Poli Cardinal Med SRL – denumit în continuare Poli Cardinal Med, reprezintă societatea comercială Poli Cardinal Med S.R.L., cu sediul social în str. Cardinal Alexandru Todea nr. 22 Reghin tel.: 0774-609.683, e-mail: centrumedical@policardinalmed.ro.

Pentru o prezentare detaliată a companiei noastre și a profilului de activitate al acesteia, vă rugăm să parcurgeți secțiunea “Despre noi”/”Contact” din cadrul website-ului.

Utilizator – orice persoană fizică și/sau juridică și/sau orice entitate juridică care accesează, vizualizează, parcurge website-ul.

Website – domeniul www.policardinalmed.ro și subdomeniile acestuia.

Contract – reprezintă prezentul document precum și toate politicile care guvernează funcționarea website-ului, asupra cărora cumpărătorul își exprimă consimțământul/ acordul on-line.

Contractul la distanță – este acel Contract încheiat între părți, fără prezența fizică, simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului, cât și toate notificările/comunicările în format electronic sau trimise prin poștă, existente între Vânzător și Cumpărător.

Produse și Servicii – orice bun sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului, ca urmare a înțelegerii între părți. Pentru o cunoaștere amănunțită a serviciilor pe care Poli Cardinal Med le oferă clienților săi, vă rugăm să vizitați secțiunea „Ofertă produse”.

Campanie – este acțiunea de promovare, expunere în scop comercial, unor produse și/sau servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp, stabilită de către Vânzator. Orice Campanie care se desfășoară sau se va desfășura, va fi supusă unui Regulamant.

Promoție – reprezintă produsul și/sau serviciul având un preț special pus la dispoziția oricărui Cumpărător..

Conținut:
– toate informațiile de pe website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
– conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător și/sau reprezentanții/angajații săi, prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
– informații legate de produsele și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă
– informații legate de produsele și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă, dacă este cazul.
– date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail,) asupra produselor si serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament sau obligație din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Specificații – descrierea tuturor caracteristicilor produsului/serviciului așa cum este precizat în cuprinsul website-ului.

Restricții/suspendare cont – Poli Cardinal Med își rezervă dreptul de a limita accesul la serviciile sale și de a șterge contul oricărui Cumpărător/Client, în cazul în care consideră ca accesul pe website și existența contului ar putea prejudicia în vreun fel Poli Cardinal Med.

10. Protecția Datelor cu caracter personal

10.1. Poli Cardinal Med este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 29801, astfel datele dvs. personale sunt prelucrate în conformitate cu Legea 677/2001.

10.2. Poli Cardinal Med prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manual destinate emiterii facturilor de bunuri și/sau servicii, colectarea eventualelor creanţelor legate de acestea, precum şi rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfăşurată de Poli Cardinal Med.

10.3. Dumneavostră prin prezenta ați luat la cunoștință, ați acceptat și vă dați consimțământul liber, ca datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră să intre în baza de date a Poli Cardinal Med numai în scopuri statistice și de marketing.

10.4. Prin prezenta ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

a.) de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
b.) de acces la datele dvs. cu caracter personal;
c.) de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;
d.) de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
e.) de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii – în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
f.) de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

10.5. Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa Poli Cardinal Med: Str. Cardinal Alexandru Todea nr. 22 Reghin, jud. Mureș sau prin transmiterea unui email la adresa email centrumedical@policardinalmed.ro, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

– o dată pe an, să vi se comunice, dacă datele cu caracter personal ale dumneavoastră sunt sau nu prelucrate de către Poli Cardinal Med;
– să accesați și să interveniți asupra datelor transmise;
– să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară (cu excepția prelucrării de marketing direct, caz în care vă puteți opune oricând în mod gratuit și fără justificare);
– să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

10.6. Informaţii personale sunt informații pe care ni le oferiți și care vă identifică personal, cum ar fi numele, adresa de e-mail, informațiile de facturare sau alte date care pot fi asociate ușor de Google sau Facebook cu astfel de informații, cum ar fi informațiile asociate Contului Google, respectiv Facebook.

10.7. Poli Cardinal Med utilizează datele cu caracter personal pentru a asigura clienților/cumpărătorilor servicii de cea mai bună calitate, precum și dacă este cazul, servicii de marketing, reclamă și publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor.

11. Newsletter

11.1. Newsletter-ul reprezintă un mesaj electronic (e-mail) trimis în mod periodic către dumneavoastră, în cazul în care vă dați acordul în mod expres și neechivoc, cu privire la termenii și condițiile prezentului website. Orice utilizator se poate abona la newsletter complet gratuit. Abonarea la newsletter se face prin completarea formularului de newsletter. Odată abonat, utilizatorul își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la toate prevederile acestor termeni și condiții.

11.2. Dumneavostră trebuie să vă asigurați că newsletter-ul trimis de către Poli Cardinal Med ajunge în Inbox. În cazul În care newsletter-ul ajunge în folder-ul de Spam / Junk / Bulk / Trash, dumneavoastră trebuie sa apăsați pe Not Spam / Not Junk.

Poli Cardinal Med respectă dreptul dumneavoastră la intimitate, iar în cazul în care nu doriți să mai primiți newsletter-ele trimise de Poli Cardinal Med, este suficient să vă dezabonați. Dezabonarea are loc imediat, iar dumneavoastră nu veți mai primi newslettere ulterioare decât dacă vă reabonați.

12. Confidențialitate

12.1. Echipa Poli Cardinal Med încearcă să protejeze cât mai mult dreptul la intimitate și la imagine al utilizatorilor website-ului. Ne propunem să vă oferim dumneavoastră, utilizatorilor website-ului, o experiență online sigură, care să nu vă afecteze în mod negativ viața personală. În acest sens depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile pe care dumneavoastră le introduceți în baza noastră de date sunt folosite numai în scopurile pe care dumneavoastră le aveți în vedere, le cunoașteți și v-ați dat acceptul.

12.2. Dumneavoastră întelegeți, acceptați și vă oferiți acordul ca toate informațiile Poli Cardinal Med care v-au fost oferite, indiferent de modul de transmitere, e-mail, telefonic, reprezintă informații confidențiale ale Poli Cardinal Med și vă obligați prin prezenta să păstrați cu strictețe caracterul confidențial al acestora. În caz contrar, Poli Cardinal Med este îndreptățit de a solicita daune-interese.

13. Cookies

13.1. Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un website îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, website-ul reţine, pe o perioadă limitată de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la website sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

13.2 Pentru a afla mai multe informații despre cookie-uri, vă invităm să accesați linkul http://www.policardinalmed.ro/index.php/termeni-si-conditii/

14. Legea aplicabilă

14.1. Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Poli Cardinal Med și clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente, de la sediul Poli Cardinal Med.

14.2. Căi alternative de soluționare a disputelor. Conform reglementărilor UE, operează o platformă voluntară de soluționare a disputelor online accesibilă la următorul link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

15. Informații privind obligativitatea de protejare a mediului

15.1. Poli Cardinal Med avertizează cumpărătorii că deșeurile provenite de la oricare din echipamentele achiziționate, incluzând dar nelimitându-se la echipamente electrice și electronice (DEEE), pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătații umane în cazul în care nu sunt colectate selectiv.

Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului, H.G 1037/2010, privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, clienții vor avea în vedere următoarele:

Cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta selectiv aceste DEEE;
Poli Cardinal Med va fi exonerată de orice pretenții provenite de la terțe persoane și/sau autorități competente, pentru și impotriva oricăror pretenții care au legătură cu necolectarea corespunzătoare și nesortarea deșeurilor rezultate din echipamentele achiziționate de cumpărător.

16. Modificări ale Termenilor și Condițiilor Generale Poli Cardinal Med

16.1. Poli Cardinal Med își rezervă dreptul de a modifica periodic conținutul prezentului document, cât și conținutul oricărei secțiuni a website-ului pe care îl găzduiește, fără o notificare prealabilă a utilizatorilor/Clienților/Cumpărătorilor website-ului. Dvs. în calitate de utilizator/Client/Cumpărător înțelegeți, acceptați și sunteți de acord să revizuiți periodic prezentul document cât și să verificați periodic orice politică de funcționare a website-ului.

16.2. Vă mulțumim că folosiți serviciile noastre. Vă asigurăm că vom încerca să vă oferim întotdeauna cele mai bune servicii și să rămânem un partener de excepție.

Ultima modificare 23.06.2019